Demontaż i utylizacja eternitu

Oferujemy licencjonowany demontaż i utylizację pokryć zawierających niebezpieczny dla zdrowia azbest. Demontaż i utylizacje eternitu  posiadamy dokumenty do dofinansowania.